Elektronická úřední deska

Elektronický zpravodaj Skupiny ČEZ pro region Jaderné elektrárny Temelín.

Rok 2015_ č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Rok 2016_č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12,

Rok 2017_č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,12,

Rok 2018_č.

  

 

Obec Nákří děkuje za partnerství v projektu Oranžový rok 2017. Jaderné elktrárně Temelín Skupina ČEZ. 

Obec Nákří děkuje nadaci ČEZ za finanční příspěvek v roce 2017 na "Zajištění bezpečnosti chodců a dopravy".

 

Zde je seznam akcí v rámci Oranžového roku v obci Nákří.

Zde je prezentace z návštěvy informačního centra JE Temelín.

 

 

 

Zde je ke stažení seznam akcí které se budou konat v roce 2018.

 

POZOR

Bude se provádět "Modernizace silnice II/122 v okrese České Budějovice (Netolice - Týn Nad Vltavou)

Akce bude realizována od 11.9.2017 do 5.11.2017 v pěti etapách:

1. etapa Dříteň - Kočín

2. etapa průtah Dřítní

3. etapa Dříteň - Nákří

4. etapa průtah Dívčicemi

5. etapa průtah Nákřím

 

Termín dokončení modernizace je prodloužen na 22.11.2017.

 

 

Žádost o spolupráci při vyplňování dotazníku k Blackoutu

 

V současné době probíhá závěrečná příprava cvičení Blackout 2017 – cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS zaměřeného na řešení následků rozsáhlého výpadku elektrické energie na území kraje, resp. vybraných měst. I v souvislosti s nedávnými následky vichřice Herwart bychom rádi pro potřeby orgánů krizového řízení kraje i obcí zjistili připravenost obyvatelstva na podobné situace. Níže Vám zasíláme odkaz na dotazník s průvodním textem, který si klade za cíl zmapovat na území Jihočeského kraje připravenost obyvatelstva na nenadálý rozsáhlý výpadek elektrické energie, případně Blackout. Žádáme Vás tímto o součinnost zveřejněním na webových stránkách Vašeho města/obce a výzvou k jeho vyplnění zaměstnancům a obyvatelům města/obce.  

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Dotazník je pro občany k dispozici zde: https://docs.google.com/formsd/e/1FAIpQLScPujV6nXVOJ6dJXtI_OyIV2wP2Xe3OVHKiKnvjUAxMzDmO6g/viewform

 

Celý text výzvy včetně odkazu na dotazník je pak na stránkách Jihočeského kraje ZDE.

 

 

 

POZOR________Týká se všech co vlastní pozemky v extravilánu obce Nákří.

Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a důležitých změnách na rok 2018.

Z důvodu obnoveného katastrálního operátu na části katastrálního území Nákří.

 

Oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na části katastrálního území Nákří

vyvěšeno dne 8.2.2017.

 

OZNÁMENÍ - zahájení řízení a pozvání k veřejnému jednání _veřejná vyhláška_

"Drenážní potrubí z čerpacích stanic, PRLP  Mydlovary"

Veřejné jednání je dne 7.9.2017 (čtvrtek) v 12:30 hodin před budovou DIAMO s.p., PRLP Mydlovary, na pozemku p.č.1334/17 v katastrálním území Dívčice.

 

 

 

Veřejná vyhláška finančního úřadu pro Jihočeský kraj

hromadný předpisný seznam je k nahlédnutí ode dne 28.4.2017 do dne 29.5.2017.

Pro daň z nemovitých věcí na rok 2017

 

 

POZOR   POZOR   POZOR

Od měsíce října 2015 je nová lékařka MUDr. Markéta Kollrosová místo pana MUDr. Jiřího Vodičky.

Ordinace je nad obecním úřadem v patře kde je zubař.

Zde je rozpis ordinačních hodin a kontaktů.

 

POVINNÉ kontroly kotlů na pevná paliva

 

Zde jsou výsledky Pytlácké rybářské soutěže z 2.9.2017

 

 

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Zveřejněno dne 29.4.2016.

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze závěrečného jednání v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nákří

konaného dne 6.1.2016 v sále Nákeřské hospody.

 

Výzva

podle §65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle §64 a §65 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon.

Informace pro veřejnost.

Zveřejněno dne 20.3.2016.

Sejmuto dne 7.10.2016

 

Výzva

podle §65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle §64 a §65 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon.

Zveřejněno dne 7.10.2016

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad v Nákří děkuje všem kdo zúčastnil 25.2.2017 masopustního průvodu po obci Nákří a těšíme se na příští

11.pokračování dne 10.2.2018.

Děkujeme.

 

Zde je účast na masopustech v obci Nákří od roku 2008.

 

          dospělí   děti   celkem

2008     21          2          23

2009     26         11         37

2010     32         16        48

2011     32          20       52

2012     21         18        39

2013     31         24        55

2014     29         30        59

2015     24         29        53 

2016     38         34         72                 

2017     39          33        72            Příští masopust v obci Nákří bude 10.2.2018.

 

Zde je seznam popelečních střed do roku 2030.

 

Oznámení o konání zastupitelstva obce Nákří

 

Zde je odkaz na rozpočty a rozpočtové opatření

 

Zde je střednědobý výhled rozpočtu. Zveřejněn dne 21.12.2017

 

Zpráva z auditu obce za rok 2016. Zveřejněn dne 21.4.2017

 

Závěrečný účet obce Nákří za rok 2016. Zveřejněn dne 21.4.2017

 

Porovnání položek kalkulace pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015

 

Záměr na pronájem obecních pozemků.

 

Zde je odkaz na vyhlášku jak nakládat s odpady v obci Nákří.

 

Přístup k listinné podobě:

 

Střednědobého výhledu

Návrhu rozpočtu

Rozpočtu obce

Rozpočtového opatření

 

je na obecním úřadě

 

 

 

Zde jsou výsledky rybářské soutěže O "Nákeřského kapra" od roku 2007.

 

Zde jou výsledky z pytlácké rybářské soutěže 3.9.2016.

 

ÚZEMNÍ   PLÁN   OBCE   NÁKŘÍ:

 

Zde jsou směrné části k územnímu plánu obce Nákří

 

Změna č.1:

textová část

hlavní výkres

 

Změna č.2:

závazná část

hlavní výkres

 

Změna územního plánu obce Nákří č.3:

hlavní výkres

koordinační

N-OOP

OOP

širší vztahy

VPS

zábory ZPF

základní členění

 

 

Změna územního plánu obce Nákří č.4:

hlavní výkres

koordinační výkres

Nákří-Zm4-OOP

širší vztahy

zábory ZPF

základní členění

 

 

Změna č. 4 územního plánu obce Nákří

Dne 31. 12. 2015 byla na základě usnesení Zastupitelstva obce Nákří vydána změna č. 4 územního plánu obce Nákří. Tato změna č. 4 územního plánu nabyla účinnosti dne 15. 1. 2016.

 

Místo uložení změny č. 4 územního plánu obce Nákří:

 

Ø      Obec Nákří

Ø      Odbor stavební a stavební úřad Městského úřadu Hluboká nad Vltavou

Ø      Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice

Ø      Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 

 

 

 


Počet přístupů 1010995.