Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 
Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.
Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění následných úprav.
5. Případné platby lze poukázat na účet č.31821231/0100
6. IČ : 00581798
7. DPH - Obec Nákří není plátcem DPH
12. Formuláře - obecní úřad Nákří  nabízí  po telefonické domluvě nebo na webu.
Žádost o poskytnutí informace
Další formuláře si můžete stáhnout na www.form.cz
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.
14. Předpisy
Obecně závazné vyhlášky  jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na  webových stránkách obce.
16. Licenční smlouvy
Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy

Počet přístupů 1475745.