Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje:

  • prohlášení o přístupnosti webových stránek obce Nákří
  • seznam klávesových zkratek s jejich popisem
  • popis používaných nestandardních formátů dat
  • kontakt na technického správce stránek


Webové stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti a jsou navrženy s ohledem na vyhlášku č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Struktura rozvržení i obsahu je vytvořena v programovacím jazyce PHP na databázi MySQL. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Nezávislost na vstupním zařízení
Ovládání zvěřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice (mezi jednotlivými položkami menu stránek obce se lze přepínaz pomocí klávesy TAB, výběr se potvrzuje klávesou ENTER, zpět se přechází kláveou BACKSPACE. Uvedené zkratky jsou platné pro internetový prohlížeč Mozilla Firefox a Internet Explorer na operačním systému Windows. V jiných prohlížečích se mohou klávesové zkratky lišit. Stránky jsou přístupny jak z prostředí rodiny OS Windows, tak i Linux a MacOS.

Tisk
Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (menu Soubor - Tisk, menu File - Print pro anglickou verzi prohlížeče).

Klávesové zkratky
V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu prosím kontaktujte správce starosta@nakri.cz.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - webmaster@nakri.cz. Tato adresa slouží pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkajících se těchto webových stránek.


Počet přístupů 1475707.