Územní plán obce Nákří

 

V případě, že má někdo záměr postavit stavbu je potřeba zažádat o "územně plánovací informaci" na magistrátu města

České Budějovice kde obdrží závazné stanovisko co a kde lze postavit.

 

Údaje o územním plánu obce Nákří jsou také na webových stránkách kraje na této adrese:

http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/

zadejte do územní působnosti "Nákří"

 

územní plán schválen dne 11. 9. 2002, vyhláška č.11-2002 o vyhlášení územního plánu obce

 

textová část

hlavní výkres

komplexní urbanistické a dopravní řešení sídla

technické vybavení

výkres veřejně prospěšných staveb

registrační list

 

 

Zde jsou směrné části k územnímu plánu obce Nákří schválené dne 27.6.2012

 

změna č. 1 schválené Zastupitelstvem obce Nákří dne 26. 5. 2004:

textová část

hlavní výkres

registrační list

 

 

změna č. 2 schválené Zastupitelstvem obce Nákří dne18. 10. 2006:

textová část

závazná část

hlavní výkres

registrační list

 

 

změna č. 3 vydanou Zastupitelstvem obce Nákří dne 27. 6. 2012:

textová část

hlavní výkres

koordinační

N-OOP

OOP

širší vztahy

VPS

zábory ZPF

základní členění

registrační list

 

 

Změna územního plánu obce Nákří č.4 nabyla účinnosti dne 15.1.2016:

textová část

hlavní výkres

koordinační výkres

Nákří-Zm4-OOP

širší vztahy

zábory ZPF

základní členění

registrační list

 

 

Změna č. 4 územního plánu obce Nákří

Dne 31. 12. 2015 byla na základě usnesení Zastupitelstva obce Nákří vydána změna č. 4 územního plánu obce Nákří. Tato změna č. 4 územního plánu nabyla účinnosti dne 15. 1. 2016.

 

Místo uložení změny č. 4 územního plánu obce Nákří:

 

Ø      Obec Nákří

Ø      Odbor stavební a stavební úřad Městského úřadu Hluboká nad Vltavou

Ø      Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice

Ø      Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic


Počet přístupů 1475736.